Anakart / BIOS Hata Kodları Rehberi

1
4060

Klavyenizde CTRL + F tuşlarına basarak
 aldığınız anakart ya da bios hata kodunu aratabilirsiniz.

BIOS Hata Mesajı Açıklamaları:

1- CMOS Battery Low (CMOS Pili Zayıf): Pil zayıflamış olabilir. Pili en kısa zamanda üzerinde yazan CR kodlu lithium bir pil ile değiştirin.
2- CMOS Checksum Bad (CMOS Sağlama Toplamı Hatalı): CMOS sağlama toplamı yanlış. CMOS belleği bozulmuş olabilir.
3- Memory Size Decreased (Bellek Boyutu Azaldı): Son ön yüklemeden bu yana bellek boyutu azalmıştır. Bellek alanı kaldırılmadıysa, bellek bozulmuş olabilir.
4- No Boot Device Available (Önyükleme Aygıtı Yok): Sistem önyükleme yapabileceği bir aygıt bulamadı.

80h Bağlantı Noktası POST Kodları:
BIOS, POST (Power – On Self Test, Açılış Sırasında Kendi Kendine Test) işlemi sırasında 80h kodlu G / Ç bağlantı noktasında tanılayıcı durum kodları üretir. POST başarısız olursa, işlem durdurulur ve en son üretilen POST kodu 80h bağlantı noktasında bırakılır. Bu kod, hatanın hangi noktada ortaya çıktığını saptamak açısından çok yararlıdır. POST kodlarını görüntüleyebilmek için, genellikle POST kartı denilen bir PCI veri yolu eklenti kartı gerekir. POST kartı bağlantı noktasının kodunu çözebilir ve sonuçları, yedi parçalı ekran gibi bir ortamda görüntüleyebilir. POST kartı bir PCI veri yolunun 1. konnektörüne takılmalıdır.

“Aşağıdaki tablolarda tüm POST kodları ve aralık değerleri on altılık sayı olarak verilmiştir.” 

80h Bağlantı Noktası POST Kodu Aralıkları:

Aralık Kategori /Alt Sistem
00 – 0F Hata ayıklama kodları:
Hata ayıklamak için tüm PEIM / sürücüler tarafından kullanılabilir. 
10 – 1F Ana Makine İşlemcileri:
1F, onarılamaz bir CPU hatasıdır. 
20 – 2F Bellek/Chipset:
2F, bellek algılanmadı ya da kullanışlı bellek algılanmadı demektir. 
30 – 3F Kurtarma:
3F kurtarma hatasını gösterir.
40 – 4F
Eski veya bozuk aygıt sürücüleri, yeni donanım takıldıktan sonra sürücü çakışması.
50 – 5F G/Ç Veri yolları:
PCI, USB, ISA, ATA vb. 5F onarılamaz bir hatadır. PCI ile başlayın. 
60 – 6F
İlerde kullanılmak üzere ayrılmıştır (yeni veri yolları) 
70 – 7F Çıkış Aygıtları:
Tüm çıkış konsolları. 7F, onarılamaz bir hatadır. 
80 – 8F
İlerde kullanılmak üzere ayrılmıştır (yeni çıkış konsolu kodları) 
90 – 9F Giriş aygıtları:
Klavye / Fare. 9F, onarılamaz bir hatadır. 
A0 – AF
İlerde kullanılmak üzere ayrılmıştır (yeni giriş konsolu kodları). 
B0 – BF Önyükleme Aygıtları:
Sabit ve çıkarılabilir ortamları içerir. BF, onarılamaz bir hatadır. 
C0 – CF
İlerde kullanılmak üzere ayrılmıştır. 
D0 – DF
Önyükleme aygıtı seçimi. 
E0 – FF E0 – EE:
Çeşitli kodlar
EF:
Ön yükleme / S3 sürdürme hatası 
F0 – FF:
FF işlemci özel durumu

80H BAĞLANTI NOKTASI POST KODLARI
POST Kodu POST İşleminin Açıklaması

ANA MAKİNE İŞLEMCİSİ
10 Ana makine işlemcisinin açılış başlatma durumu (Önyükleme Bant İşlemci) 
11
Ana makine işlemcisi Önbellek başlatma durumu (AP’ler dahil) 
12
Başlangıç Uygulaması işlemci başlatma durumu
13
SMM başlatma durumu

CHIPSET
21 Bir chipset bileşenini başlatma

BELLEK
22
Bellek DIMM’lerinden SPD okuma 
23
Bellek DIMM’lerinin varlığını algılama 
24
Bellek denetleyici ve DIMM’lerde zamanlama parametrelerini programlama 
25
Bellek yapılandırma 
26
Bellek ayarlarını optimize etme
27
Bellek başlatma, ECC başlatma gibi 
28
Belleği test etme

PCI VERİ YOLU
50 PCI veri yollarını numaralandırma 
51
PCI veri yoluna kaynak ayırma 
52
Hot Plug PCI denetleyicisi başlatma durumu 
53 – 57
PCI Veri Yolu için ayrılmıştır.

USB
58 USB veri yolunu sıfırlama 
59
USB için ayrılmıştır.

ATA / ATAPI / SATA
5A PATA / SATA veri yolunu ve tüm aygıtları sıfırlama 
5B
ATA için ayrılmıştır.

SMBUS
5C SMBUS sıfırlama
5D
SMBUS için ayrılmıştır.

YEREL KONSOL
70 VGA denetleyicisini sıfırlama
71
VGA denetleyicisini devre dışı bırakma 
72
VGA denetleyicisini etkinleştirme

UZAK KONSOL
78 Konsol denetleyicisini sıfırlama 
79
Konsol denetleyicisini devre dışı bırakma 
7A
Konsol denetleyicisini etkinleştirme

KLAVYE (PS2 veya USB)
90 Klavyeyi sıfırlama 
91
Klavyeyi devre dışı bırakma
92
Klavyenin varlığını algılama 
93
Klavyeyi etkinleştirme
94
Klavye giriş arabelleğini temizleme
95
Klavye denetleyicisinden Kendi Kendini Test Etmesini isteme (yalnızca PS2)

FARE (PS2 veya USB)
98 Fareyi sıfırlama 
99
Fareyi devre dışı bırakma 
9A
Farenin varlığını algılama 
9B
Fareyi etkinleştirme

SABİT ORTAMLAR
B0 Sabit ortamları sıfırlama
B1
Sabit ortamları devre dışı bırakma 
B2
Bir sabit ortamın varlığını algılama (IDE sabit sürücüsünü algılama vb.) 
B3
Bir sabit ortamı devre dışı bırakma / yapılandırma

ÇIKARILABİLİR ORTAMLAR
B8 Çıkarılabilir ortamları sıfırlama 
B9
Çıkarılabilir ortamları devre dışı bırakma 
BA
Bir çıkarılabilir ortamın varlığını algılama (IDE, CD-ROM algılama vb.) 
BC
Bir çıkarılabilir ortamı devre dışı bırakma / yapılandırma

BDS
Dy Önyükleme seçimi deneme y (y=0 – 15)

PEI ÇEKİRDEK
E0 Başlatılan PEIM dağıtımı (EFI_SW_PC_INIT_BEGIN EFI_SW_PEI_PC_HANDOFF_TO_NEXT ilk raporunda belirtilen) 
E2
Bulunan kalıcı bellek 
E1, E3
PEI / PEIMs için ayrılmıştır

DXE ÇEKİRDEK
E4 Girilen DXE aşaması 
E5
Başlatılan sürücü dağıtımı
E6
Başlatılan sürücü bağlantısı

DXE SÜRÜCÜLERİ
E7 Kullanıcı girişi için bekleme 
E8
Parola denetleme
E9
BIOS ayarlarına girme
EB
Eski Seçenek ROM’ları çağırma

ÇALIŞMA ZAMANI AŞAMASI / EFI IS ÖN YÜKLEME
F4 Uyku durumuna girme 
F5
Uyku durumundan çıkma
F8
EFI önyükleme hizmeti ExitBootServices çağrıldı 
F9
EFI çalışma zamanı hizmeti SetVirtualAddressMap çağrıldı 
FA
EFI çalışma zamanı hizmeti ResetSystem çağrıldı

PEIMs / KURTARMA
30 Kriz Kurtarma Kullanıcı isteği başına başlatıldı 
31
Kriz Kurtarma yazılım tarafından başlatıldı (bozuk flash sürücüsü) 
34
Kurtarma kapsülünü yükleme
35
Denetimin kurtarma kapsülüne verilmesi 
3F
Kurtarılamadı

Tipik 80h Bağlantı Noktası POST İşlemi Sırası
Önyükleme işlemi sırasında 80h bağlantı noktası kod değerleri tipik olarak artar. Başlangıçta görüntülenen kodlar işlemciye daha yakın olan alt sistemlerle, daha sonra görüntülenen kodlar ise çevre birimleriyle ilişkilidir. İlklendirme sırası genellikle İşlemci > Bellek > Veri yolları > Giriş / Çıkış Aygıtları > Ön yükleme Aygıtları biçimindedir. POST işleminin sırası sisteme göre değişir.

POST KODU AÇIKLAMA / PAGE
21 Bir chip set bileşenini başlatma
22
Bellek DIMM’lerinden SPD okuma
23
Bellek DIMM’lerinin varlığını algılama
25
Bellek yapılandırma 
28
Belleği test etme 
34
Kurtarma kapsülünü yükleme 
E4
Girilen DXE aşaması 
12
Başlangıç Uygulaması işlemci başlatma durumu 
13
SMM başlatma durumu 
50
PCI veri yollarını numaralandırma 
51
PCI veri yoluna kaynak ayırma
92
Klavyenin varlığını algılama 
90
Klavyeyi sıfırlama 
94
Klavye giriş ara belleğini temizleme 
95
Klavyeyi Kendi Kendine Test Etme

EB VIDEO BIOS ÇAĞIRMA
58 USB veri yolunu sıfırlama 
5A
PATA/SATA veri yolunu ve tüm aygıtları sıfırlama 
92
Klavyenin varlığını algılama 
90
Klavyeyi sıfırlama 
94
Klavye giriş ara belleğini temizleme 
5A
PATA/SATA veri yolunu ve tüm aygıtları sıfırlama 
28
Belleği test etme
90
Klavyeyi sıfırlama 
94
Klavye giriş ara belleğini temizleme 
E7
Kullanıcı girişi için bekleme 
01
INT 19 
00
Ön yüklemeye hazır

 

1 YORUM

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here